Ważne pytania

Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z sekretariatem Spółki w celu umówienia terminu spotkania.

 

Tel: +48 537 189 328

E-mail: office@intentio-legal.pl

Tak, w przypadku skorzystania z tej formy kontaktu, istnieje możliwość przedstawienia przez Klienta stanu faktycznego sprawy oraz przesłania skanów potrzebnych dokumentów. Zapraszamy również do skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej w zakładce KONTAKT.

Prosimy przygotować wszystkie dokumenty mające istotne znaczenie w danej sprawie, w szczególności oryginały dokumentów takich jak: umowy, akty notarialne, testamenty, decyzje, postanowienia, wyroki, etc.

Tak, jest możliwość udzielenia krótkiej porady prawnej przez telefon. W przypadku spraw, w których stopień skomplikowania wymaga analizy prawnej, Klient proszony jest o doręczenie dokumentów lub przesłanie ich drogą mailową. Kolejnym krokiem jest umówienie spotkania.

W dni robocze odpowiedź jest udzielana w czasie 24h od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych danych, informacji, jak również skanów dokumentów oraz uiszczenia wynagrodzenia za poradę. W sprawach o bardziej skomplikowanej naturze czas na udzielenie porady prawnej może zostać wydłużony. Klient każdorazowo zostanie o takiej sytuacji poinformowany.

Zadaj pytanie