Edukacja:

  • Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest doktorantką na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Nauk Administracyjnych – Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego.

Agnieszka Grzelczak

Jest Prezesem Zarządu Intentio Legal Sp z o.o.

Doświadczenie zawodowe:

  • Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka prawa na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów gospodarczych, w tym międzynarodową kontrolą obrotu, działalnością koncesjonowaną jak i zagadnieniami prawnymi będącymi wyzwaniami dla branży nowych technologii oraz IT. Na co dzień zajmuje się także ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą Etyką.
  • Doświadczenie zdobyła pracując jako prawnik w kancelariach prawnych, bankowości oraz największym w Polsce biurze informacji gospodarczej. Ponadto pracowała w strukturach International Trade Compliance przedsiębiorstwa UTC Aerospace Systems Wrocław będącej częścią jednej z największych amerykańskich korporacji z branży lotniczej i kosmonautyki – United Technologies Corporation. Poza zakresem wskazanych obowiązków pełniła także funkcję Pełnomocnika Zarządu ds. Koncesji, będąc osobą odpowiedzialną za działalność koncesjonowaną związaną z wytwarzaniem produktów wojskowych i obrotem technologią o przeznaczeniu wojskowym. Dodatkowo pełniła funkcję Ethics&Compliance Officer.
  • Biegle włada językiem angielskim.

Pozostali członkowie zespołu

Jacek Ryński
Kamila Markiewicz