Edukacja:

  • Ukończył finanse i bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Studiował również prawo na Uniwersytecie Podlaskim w Białymstoku. Jest doktorantem na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim, w Instytucie Prawa Cywilnego.

Jacek Ryński

Doradca Zarządu

Doświadczenie zawodowe:

  • Karierę zawodową rozpoczął w latach 90-tych w Powszechnym Banku Kredytowym S.A., następnie odpowiadał za finansowanie dużych i średnich przedsiębiorstw w Centrali Banku Raiffeisen Bank Polska S.A. jako dyrektor Bankowości Korporacyjnej.
  • W 2002 r. rozpoczął budowę Kommunalkredit Polska Sp. z o.o. z grupy Austriackiego Banku Kommunalkredit Austria A.G. Utworzony podmiot specjalizował się w finansowaniu sektora publicznego i infrastruktury. W latach 2005 – 2009 założył, a następnie kierował bankiem Dexia Kommunalkredit Bank Polska S.A. jako Prezes Zarządu Banku. Był pierwszym Zastępcą Skarbnika m. st. Warszawy, podlegały mu Departamenty Polityki Długu, Analiz i Budżetu.
  • Od 2011 roku kieruje LEMA Finance Sp. z o.o. – spółką doradztwa transakcyjnego, specjalizująca się w inżynierii finansowej w zakresie finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw. Założyciel firmy Polski Solar S.A., która działa w obszarze odnawialnych źródeł energii. Od grudnia 2013 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki LEMA S.A.
  • Jest Członkiem Rady Nadzorczej w 7 Spółkach komunalnych m.in. Spółki Komunalnej Olszyna PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o., Członkiem Rady Nadzorcze Stara Kamienica PS Energetyka Odnawialna Sp. z o.o.
  • Zorganizował pierwszą polską i drugą w Europie emisję euroobligacji rządowych z terminem wykupu 2055 r.; uczestniczył w restrukturyzacji długu Polski wobec Klubu Paryskiego.
  • Był Członkiem Zarządu Spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami Intentio Sp z o.o.

Pozostali członkowie zespołu

Agnieszka Grzelczak
Kamila Markiewicz