Edukacja:

  • Ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, specjalizacja z zakresu zarządzania projektami i funduszami strukturalnymi Unii Europejskiej. Studiowała również Administrację Publiczną. Ukończyła Studia Podyplomowe z Zarządzania Projektami.

Kamila Markiewicz

DYREKTOR FINANSOWY

Doświadczenie zawodowe:

  • Karierę zawodową rozpoczynała w bankowości detalicznej w departamencie sprzedaży Banku Citi Handlowy oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. Od 2012 pełni funkcję Dyrektora Departamentu Sektora Publicznego i MŚP w LEMA Finance Sp. z o.o., gdzie odpowiada za pozyskiwanie finansowania zewnętrznego, doradztwo w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Od 2015 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego, gdzie sprawuje nadzór nad inwestycjami i projektami realizowanymi przez Spółkę oraz współtworzy i odpowiada za realizację strategii Spółki. Ponadto jest akcjonariuszem, a także członkiem Rady Nadzorczej LEMA S.A. Specjalizuje się w zarządzaniu długiem, organizacji emisji obligacji komunalnych i korporacyjnych.
  • Była Prezesem Spółki zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami Intentio Sp z o.o.
  • Jest certyfikowanym Doradcą Alternatywnego Systemu Obrotu w zakresie Rynku NewConnect i Catalyst. Dotychczas zrealizowała kilkadziesiąt projektów emisji obligacji na łączną kwotę 300 mln złotych.

Pozostali członkowie zespołu

Agnieszka Grzelczak
Jacek Ryński