Intentio Legal świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie e-commerce. Oferta skierowana jest do podmiotów aktywnie świadczących usługi lub prowadzących sprzedaż z wykorzystaniem środków i urządzeń elektronicznych, jak i start-up’ów.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz podmiotów zainteresowanych prawem e-commerce obejmuje m.in.:

  • opracowywanie regulaminów i polityk prywatności portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych,
  • weryfikacja zgodności procedur świadczenia usług drogą elektroniczną z przepisami prawa;
  • weryfikacja treści regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną pod kątem zgodności z przepisami prawa z uwzględnieniem klauzul niedozwolonych;
  • reprezentowanie w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporów z konsumentami,
  • opracowywanie informacji w zakresie wykorzystania plików cookies;
  • opracowywanie, doradztwo i wdrażanie zgodnych z przepisami prawa procedur świadczenia usług drogą elektroniczną;
  • Sporządzanie i opiniowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych
  • przygotowywanie i negocjowanie umów dotyczących usług internetowych,