Intentio Legal podejmuje się świadczenia usług prawnych poza swoimi głównymi obszarami praktyki prawnej. Klient Intentio Legal może być spokojny o otrzymanie każdorazowo profesjonalnej usługi prawnej, gdyż Intentio Legal nieustannie powiększa swój skład o profesjonalistów różnych gałęzi prawa, jak również współpracuje z wieloma kancelariami prawnymi.