Intentio Legal oferuje kompleksowe usługi w zakresie :

 • udzielania porad,
 • przygotowywania pisemnych opinii prawnych,
 • analizowania i przygotowywania umów i innych dokumentów,
 • prowadzenia sporów sądowych,
 • uczestnictwa w negocjacjach pisemnych i spotkaniach,

w szczególności w zakresie:

 • Prawa rzeczowego w tym m.in.:
  • obrotu nieruchomościami,
  • prawa własności oraz jego ochrony,
  • zniesienia współwłasności,
  • ustanawiania oraz znoszenia ograniczonych praw rzeczowych, w tym hipoteki, zastawu, użytkowania, służebności,
  • zasiedzenia,
  • bezumownego korzystania z nieruchomości;
 • Prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym m.in w sprawach:
  • o rozwód, separację, podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • ze stosunków między rodzicami i dziećmi, tj. ustalanie kontaktów z dziećmi, ustalanie miejsca pobytu,
  • pochodzenia dziecka, wykonywania władzy rodzicielskiej oraz alimentów;
 • Prawa umów w tym m.in.:
  • negocjowanie, przygotowywanie projektów oraz opiniowanie umów,
  • wykonywanie umów, rozwiązywanie, wypowiadanie lub odstąpienie od umowy;
 • Prawa spadkowego w tym m.in.:
  • stwierdzenia nabycia spadku,
  • zachowku, działu spadku,
  • przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza, odrzucenia spadku, ustalania długów spadkowych,
  • negocjacji z wierzycielami spadkowymi;
 • Prawa nieruchomości i lokalowego w tym m.in.
  • obrotu lokalami mieszkalnymi i użytkowymi,
  • ochrony praw do lokali, w tym spraw o eksmisję.
  • postępowania wieczystoksięgowe,