Zapewniamy kompleksową, stałą obsługę prawną przedsiębiorstw w zakresie prawa handlowego.

W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, Intentio Legal świadczy usługi w następującym zakresie:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej
 • negocjowanie i redagowanie umów handlowych, zarówno umów nazwanych, np. umowy o dzieło, zlecenia, sprzedaży, dostawy czy umów o świadczenie usług, jak i dokumentów niestandardowych, wymagających dużej kreatywności i doświadczenia od prawników ich przygotowujących.
 • sporządzanie umów oraz aktów założycielskich spółek osobowych i kapitałowych;
 • rejestracja spółek handlowych oraz zmian w umowach spółek lub statutach;
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych w zakresie wprowadzania zmiany danych w KRS;
 • przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie Walnych Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy;
 • przygotowywanie dokumentacji prawnej w codziennej pracy Zarządu i Rady Nadzorczej;
 • prowadzenie postępowań sądowych dotyczących stosunków wewnątrzkorporacyjnych np. spory o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał wspólników lub Walnych Zgromadzeń Wspólników/ Akcjonariuszy;
 • prowadzenie analiz due dilligence planownych przedsięwzięć biznesowych oraz w już działających podmiotach gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie procedury fuzji i przejęć spółek (M&A) oraz innych przekształceń spółek;
 • doradztwo w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.