Oferujemy kompleksowe doradztwo podatkowe (Opinie, Porady, Obsługa postępowań podatkowych, przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, reprezentacja przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, Audyt podatkowy, optymalizacja podatkowa) w zakresie związanym z prowadzeniem firmy odnośnie podatków jak:

  • podatek od towarów i usług (VAT),
  • podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
  • podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT),
  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),
  • Akcyza,
  • Podatki lokalne,
  • podatek od spadków i darowizn,
  • podatek od nieruchomości.

Oferujemy doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej poszczególnych obszarów prowadzonej działalności. Optymalizacja jest legalnym działaniem przedsiębiorcy mającym na celu uniknięcie nadmiernego obciążenia fiskalnego dla jego firmy, co jest często kluczowym elementem przy rozwoju firmy i posiadaniu środków na kolejne inwestycje. Nie istnieją przepisy nakazujące podatnikowi dokonania wyboru najbardziej obciążającego sposobu opodatkowania.