Prawo pracy jest rozbudowaną gałązią prawa – oprócz kodeksu pracy do jej zakresu należy szereg ustaw i rozporządzeń szczegółowych dotyczących, m.in. BHP, Państwowej Inspekcji Pracy, związków zawodowych, promocji zatrudnienia, ubezpieczenia społecznego i świadczeń socjalnych związanych z pracą oraz innych spraw. Mnogość przepisów i nie zawsze idąca w parze łatwość ich interpretacji jest przyczyną wielu obaw przedsiębiorców.

W ramach wspomagania przedsiębiorców w sprawach z zakresu prawa pracy oferujemy w szczególności:

 1. Doradztwo w zakresie:
 • umów z osobami umów cywilnoprawnych (np. kontraktów menadżerskich).
 • zatrudniania cudzoziemców,
 • restrukturyzacji zatrudnienia, w tym zwolnień grupowych,
 • negocjowania, zawierania, wykonywania i wypowiadania układów zbiorowych i innych porozumień między pracodawcami a pracownikami,
 • przejęć zakładów pracy w trybie art. 231 kodeksu pracy
 • ewidencjonowania czasu pracy, godzin nadliczbowych oraz urlopów,
 1. Przygotowywanie:
 • wzorców umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
 • regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, instrukcji bezpieczeństwa i innych wymaganych przez prawo dokumentów,
 1. Prowadzenie:
 • kompleksowych audytów dotyczących przestrzegania prawa pracy,
 • postępowań przed PIP,
 • postępowań przed ZUS,
 • postępowań sądowych z zakresu prawa pracy,
 • negocjacji ze związkami zawodowymi oraz prowadzenie sporów zbiorowych,
 • spraw związanych z roszczeniami związanym z dyskryminacją w miejscu pracy oraz mobbingiem.