Intentio Legal oferuje kompleksową usługę windykacji wierzytelności na wszystkich jej etapach – przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. W ramach usługi windykacyjnej Intentio Legal oferuje monitoring płatności faktur oraz usługi detektywistyczne.

Windykacja przedsądowa polega na próbie odzyskania należności na drodze polubownej. Polega przede wszystkim na kontakcie z dłużnikiem i zachęceniem go do dobrowolnej spłaty całości należnego długu.

Windykacja sądowa przeprowadzana jest w momencie, kiedy zawiodą polubowne sposoby odzyskania wierzytelności. Składany jest pozew o zapłatę do Sądu przeciwko dłużnikowi, celem uzyskania wyroku, który pozwoli na egzekucję należności w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez skutecznego komornika sądowego.

Windykacja egzekucyjna przeprowadzana jest po uzyskaniu wyroku sądowego. Polega na przekazaniu sprawy do komorników sądowych celem wyegzekwowania należności. Na tym etapie INTENTIO wspomaga i nadzoruje proces egzekucji, przekazuje informacje o składnikach majątkowych dłużnika, pilnuje terminowości postępowania.