Adresowane są do przedsiębiorców wykonujących działalność w formie spółek prawa handlowego zatrudniających jednocześnie powyżej 50 osób oraz do jednostek sektora publicznego, a także większych wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

W ramach tych pakietów oferujemy przede wszystkim usługi prawne obejmujące zagadnienia prawne związane z działalnością gospodarczą firmy/spółki z zakresu wszystkich wskazanych w ofercie obszarów praktyki prawnej:

W ramach tych pakietów oferujemy m.in.:

  1. Konsultacje i porady prawne związane z bieżącą działalnością Klienta,
  2. Sporządzanie projektów umów i ugód,
  3. Weryfikacja dokumentów prawnych,
  4. Sporządzanie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
  5. Przygotowanie wezwań do zapłaty,
  6. Sporządzanie pism procesowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
  7. Reprezentowane Klienta przed sądami, organami admnistracji, a także w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
  8. Uczestnictwo w negocjacjach z kontrahentami oraz dłużnikami klienta.
  9. Przygotowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów,
  10. Obsługę organów spółek (m.in. posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników, walne zgromadzenia).

 

Ilość godzin dostępności prawnika w ramach pakietu (osobiście, e-mailowo, telefonicznie), cena netto za miesiąc za dany pakiet, jak również cena netto za godzinę pracy prawnika po przekroczeniu abonamentu dopasowana będzie indywidualnie do każdego klienta w ramach zapotrzebowania.