Pakiety dla Klientów Indywidualnych, adresowane są do osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, które za stałą miesięczną opłatą mogą korzystać z pomocy prawnej prawnika, korzystając z obsługi prawnej osobiście w siedzibie spółki, jak również bez potrzeby wychodzenia z domu, czy to w formie telefonicznej czy e-mailowo we wszystkich obszarach praktyki prawnej Intentio Legal.

Pakiety dla klienta indywidualnego

Nazwa pakietu Ilość godzin dostępności prawnika w ramach pakietu (osobiście, e-mailowo, telefonicznie)
Standard 2
Plus 4
Premium 6

Wysokość wynagrodzenia Intentio Legal jest każdorazowo ustalana z Klientem, po zapoznaniu się z jego potrzebami. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy), płatny z góry za dany miesiąc kalendarzowy. Wystawiamy i przesyłamy klientowi fakturę VAT.