Adresowane do przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG, zatrudniających do 10 osób. Pakiety są również przeznaczone dla stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych, prowadzących taką działalność.

W ramach pakietów oferujemy następujące usługi prawne, z zakresu wszystkich wskazanych w ofercie obszarów praktyki prawnej:

  1. Konsultacje i porady prawne,
  2. Sporządzanie projektów umów i ugód,
  3. Weryfikacja dokumentów prawnych,
  4. Przygotowanie wezwań do zapłaty,
  5. Sporządzanie pism procesowych,
  6. Sporządzanie statutów, regulaminów oraz innych aktów regulujących funkcjonowanie, fundacji, stowarzyszeń i ich organów.

Pakiety dla mikroprzedsiębiorcy

Nazwa pakietu Ilość godzin dostępności prawnika w ramach pakietu (osobiście, e-mailowo, telefonicznie)
Standard 5
Plus 10
Premium 15

Wysokość wynagrodzenia Intentio Legal jest każdorazowo ustalana z Klientem, po zapoznaniu się z jego potrzebami. Wynagrodzenie ma charakter stały (ryczałtowy), płatny z góry za dany miesiąc kalendarzowy. Wystawiamy i przesyłamy klientowi fakturę VAT.