Z myślą o przedsiębiorcach mających częsty problem z kontrahentami nieregulującymi na czas płatności za faktury, proponujemy możliwość zakupu modułu windykacyjnego do wybranego przez przedsiębiorcę pakietu prawnego. Klient otrzymuje kompleksową obsługę prawną oraz windykacyjną od jednego dostawcy. Intentio Legal Sp z o.o. współpracując ze spółką windykacyjną Intentio Sp z o.o. zagwarantuje szybszą oraz skuteczniejszą reakcję na bieżące problemy Klienta od innych podmiotów na rynku.

Do każdego pakietu prawnego klient może dokupić jeden z trzech poniższych modułów windykacyjnych.

MODUŁ STANDARD MODUŁ PLUS MODUŁ PREMIUM
Rabat od wynagrodzenia Intentio za odzyskane pieniądze 5% 10% 15%
Windykacja polubowna, sądowa, egzekucyjna Bez opłat na rzecz Intentio – koszty zaliczek i opłat sądowych / komorniczych ponosi klient. Bez opłat na rzecz Intentio – koszty zaliczek i opłat sądowych / komorniczych ponosi klient. Bez opłat na rzecz Intentio – koszty zaliczek i opłat sądowych / komorniczych ponosi klient.
Monitoring Faktur 0,4% od Faktury 0,3% od Faktury 0,2% od Faktury
Dodatkowe godziny doradztwa prawnego 1h 2h 5h

 

Sam proces windykacyjny nie wymaga żadnych opłat ze strony klienta na rzecz Intentio Legal. Wynagrodzeniem Intentio Legal jest jedynie prowizja od skutecznie odzyskanej należności (success-fee). Należy pamiętać, że zakup modułu windykacyjnego zapewnia korzystny rabat od prowizyjnego wynagrodzenia Intentio.

Wysokość wynagrodzenia Intentio Legal za moduł jest każdorazowo ustalana z Klientem, po zapoznaniu się z jego potrzebami.